Tổng quan   |   Cơ cấu tổ chức   |   Định hướng phát triển   |   Các xã trong vùng   |   THU TUC HANH CHINH Đăng Ký  Đăng Nhập  
   Trang chủ

   Thư viện điện tử
Thư viện điện tử thông tin KHCN

   Liên kết website


   Số lượt truy cập

   Tổng quan Đóng

 

1. Vị trí địa lý

 

* Diện tích: tổng diện tích tự nhiên là 4463 ha.

 

 

 

            - Phía Đông tiếp giáp xã Ea Siên, phường Bình Tân Thị xã Buôn Hồ.
            - Phía Tây tiếp giáp xã Cư Bao Thị xã Buôn Hồ.

            - Phía Nam giáp xã Hòa An, Ea Yông huyện Krông Pắk.
            - Phía Bắc giáp xã Ea Siên Thị xã Buôn Hồ, xã Ea Phê huyện Krông Pắk.

2. Địa hình, địa chất

 

 

 

 

Địa hình xã tương đối bằng phẳng, có độ chia cắt nhẹ, địa hình thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam, với độ dốc từ 0° - 15°, có độ cao trung bình so với mặt nước biển 600 - 700 m. Địa hình có 3 dạng chính:

 

 

- Địa hình bằng phẳng, thấp trũng có độ dốc từ 0° - 3° chủ yếu nằm ở phía Đông, tập trung ở lòng khe suối, chiếm khoảng 8% tổng diện tích tự nhiên. Cây trồng chính là cây hàng năm và lúa nước;

 

 

- Địa hình đồi thoải, lượn sóng có độ dốc từ 3° - 8° chủ yếu tập trung ở trung tâm xã chiếm khoảng 88% tổng diện tích tự nhiên. Cây trồng chính trong vùng là cây cà  phê;

 

 

- Địa hình đồi dốc có độ dốc từ 8° - 15°, độ chia cắt trung bình chủ yếu nằm phía Bắc, chiếm khoảng 4%  tổng diện tích tự nhiên. Cây trồng chủ yếu là cà phê, tiêu, lúa nước và cây màu.

 

 

 

 

Đất đai: theo bản đồ Đất tỷ lệ 1/25.000 được xây dựng vào năm 1978 của phân viện Quy hoạch - Thiết kế Nông nghiệp Miền trung thì xã Bình Thuận có 3 loại đất chính:

 

 

            - Đất Feralít nâu đỏ(F­K): phát triển trên đá mẹ Bazan chiếm 78,79% tổng diện tích tự nhiên, phân bổ chủ yếu ở dạng địa hình đồi thoải, lượn sóng có độ dốc từ 3° - 8° (tập trung ở Trung tâm xã). Đất đỏ hình thành và phát triển trên các cao nguyên Bazan phần lớn tầng đất mịn dày, có thành phần cơ giới nặng (tỷ lệ sét > 40%), tơi xốp khi ẩm, độ xốp trung bình 62 - 65% khả năng giữa nước và hấp thụ nước tốt,…rất thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị hàng hoá cao. Cây trồng chính trong vùng là cà phê;

 

 

            - Đất đen Bazan (Rk): Chiếm 13,90% tổng diện tích tự nhiên. Phân bổ chủ yếu ở khu vực phía Đông xã trên địa hình đồi thoải có độ dốc 3°- 8°. Đất đen Bazan được hình thành do sản phẩm rửa trôi của đất đỏ Bazan lắng đọng xuống vùng thấp, bên cạnh nơi có đất đỏ Bazan liền dài. Có kết cấu hạt, tầng dày trung bình, thành phần cơ giới thịt nặng, khả năng thoát nước kém, đất có hàm lượng mùn, lân, đạm cao;

 

 

            - Đất dốc tụ (D): Đất độ dốc tụ được phân bổ chủ yếu ở những vùng thấp trũng phía Đông nam của xã và lòng khe suối, chiếm 7,31% tổng diện tích tự nhiên, hình thành do sản phẩm dốc tụ và bồi lắng. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nặng đến sét, khả năng thoát nước kém, hàm lượng mùn; đạm; lân khá cao. Loại đất này rất thích hợp cho việc trồng cây lúa nước.

 

 

 

3. Khí hậu, thủy văn

 

Trên địa bàn xã Bình Thuận lượng nước phần bố không đều. Chủ yếu tập trung ở sông suối, hồ đập như: Suối EaLông, suối Ea Kmlir, suối Eaphê, suối Ea Drang, hồ đập Eaphê, đập ông Sung, hồ Hoà Bình … suối và hồ đập có lưu lượng nước ít, đã bị xuống cấp và hiện tượng bồi lắng lòng hồ ngày càng gia tăng; làm dung tích lòng hồ bị giảm, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho cây trồng trong mùa khô, chỉ đủ cung cấp nước tưới từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

 

 

Trên địa bàn xã Bình Thuận có 2 nguồn nước chính đó là nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm

 

 

- Nguồn nước mặt  phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở các con suối chính như: suối EaLông, suối Ea Kmlir, suối Eaphê, suối Ea Drang…và hồ đập Hồ đập Eaphê, đập ông Sung, hồ Hoà Bình,…. nhìn chung các con suối và hồ đập có lưu lượng nước ít, không đủ tưới tiêu cho cây trồng trong suốt mùa khô, mà chỉ đủ cung cấp nước tưới từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau;

 

 

- Nguồn nước ngầm tài nguyên nước ngầm ở xã tương đối lớn, đây là nguồn nước cung cấp chủ yếu vào mùa khô tập trung ở độ sâu 7 - 25 m. Nguồn nước ngầm hiện nay chỉ dùng cho nhu cầu sinh hoạt và một phần nước tưới cho cây trồng trong vùng thông qua hệ thống giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên trong vài năm gần đây diện tích cà phê tăng nhanh, nhu cầu về nước tưới trong mùa khô lớn, dẫn đến việc khai thác nước ngầm bừa bãi làm nguồn nước ngầm ngày càng xuống sâu. Vì vậy trong tương lai cần có những chương trình nghiên cứu cụ thể, sát thực tế để tránh gây tác động xấu đối với môi trường.

 

 

 

 

 

Mặt nước

 

Toàn xã có 09 công trình đập lớn , nhỏ , có 07 công trình đập được đầu tư xây dựng cơ bản , có 02 công trình do nhân dân tự đắp để sử dụng , có trên 200 ao , hồ của nhân dân đào đắp mục đích tích trữ nước để tưới cà phê , tiêu trong mùa khô và tận dụng nuôi cá vào mùa mưa , với diện tích mặt nước trên 12 ha .

 

 

* Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường 

 

 

Thuận lợi

 

Xã Bình Thuân có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu giữa các vùng. Đồng thời với diện tích đất tự nhiên tương đối lớn, trong đó phần lớn diện tích đều sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, các loại đất phù hợp với cây lâu năm và cây ngắn ngày, trong đó nổi bật là cà phê, tiêu và cây lúa, là điều kiện tốt để ổn định tình hình an ninh lương thực và phát triển kinh tế. Với diện tích ao hồ lớn, việc sử dụng hợp lý sẽ là lợi thế để chủ động trong sản xuất nông nghiệp; phát triển nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc gia cầm, đặc biệt là trâu, bò, dê …

 

 

 

 

 

Khó khăn

 

- Đời sống của đồng bào thiểu số phía Bắc còn nhiều khó khăn, trình độ văn hoá còn thấp, hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất;

 

- Các công trình thuỷ lợi và kênh mương đã xuống cấp, chưa đáp ứng được hết nhu cầu tưới tiêu của người dân trên địa bàn;

 

- Môi trường trong khu dân cư còn bị ô nhiễm, hiện tượng xói mòn rửa trôi còn xảy ra;

 

- Giao thông ở một số thôn xa trung tâm đi lại còn khó khăn.

 

 

4. Cơ cấu hành chính

Thành phần: 

 

 

- Bí thư: Trịnh Minh Thủy

 

- Phó Bí thư thường trực: Văn Đức Kia.

- Chủ tịch HĐND: Y Sum Krông.

- Phó Chủ tịch HĐND: Hoàng Đình Tiến

 

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Đông

 

- Phó Chủ tịch UBND: Phạm Thị Nga

 

 

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND: Hồ Văn Phúc

 

 

. * Các phòng ban chuyên môn giúp việc cho UBND xã: 

 

 

 

 

TT

 

TÊN PHÒNG

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

ĐIỆN THOẠI

1

Công an

 Nguyễn Quang Lộc  

2

Ban chỉ huy quân sự

 Nông Tiến Sâm  

3

Tư pháp

 Phan Thị Mỹ Duyên  

4

Văn phòng HĐND-UBND

Văn Đức Diệp

 

5

Tài chính – Kế hoạch

Thái Văn Minh

 

6

Địa chính – Xây dựng

Đặng Xuân Lộc

 

7

Văn hóa – Xã hội

Ngô Thị Thân

 

5. Dân số 

 

 

 

 

Giới thiệu tình hình phân bổ dân số ở địa phương:

 

 

Tổng số dân: 12.750 người

 

 

Được phân chia cụ thể như sau: 

 

 

 

STT

 

Tên thôn/buôn

 

Số dân

 

Diện tích (ha)

 

1

 

 

Thôn Bình Thành 1

 

 

550

 

 

 

 

 

2

 

Thôn Bình Thành 2

 

728

 

 

 

 

 

3

 

 

Thôn Bình Thành 3

 

 

493

 

 

 

 

 

4

 

 

Thôn Bình Thành 4

 

 

395

 

 

 

 

 

5

 

 

Thôn Bình Thành 5

 

 

397

 

 

 

 

 

6

 

 

Thôn Bình Minh 1

 

 

510

 

 

 

 

 

7

 

 

Thôn Bình Minh 2

 

 

844

 

 

 

 

 

8

 

 

Thôn Bình Minh 3

 

 

634

 

 

 

 

 

9

 

 

Thôn Bình Minh 4

 

 

465

 

 

 

 

10 Thôn Bình Minh 5
668  
11 Thôn Bình Minh 6
485  
12 Thôn Bình Minh 7
443  
13 Thôn Bình Hòa 1a
512  
14 Thôn Bình Hòa 1b 575  
15 Thôn Bình Hòa 2 562  
16 Thôn Bình Hòa 3
723  
17 Thôn Bình Hòa 4a 657  
18 Thôn Bình Hòa 4b 538  
19 Buôn Dút
411  
20 Thôn Buôn Pon 1
785  
21 Thôn Buôn Pon 2
614  
22 Thôn Buôn Quắn b 614  
23 Thôn Chà Là
447  

 

 

 

 

 

Trên địa bàn xã có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, đó là dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Êđê, Dao, Hoa, Khơ Me, sách, chăm,... Trong 23 thôn, buôn có 01 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ, 04 thôn đồng bào dân tọc khác sinh sống.

 

 

Người dân chủ yếu sống bằng nghề: nông nghiệp trông cà phê, hồ tiêu (chiếm 85%).

 

 

 

 

 

 

6. Giáo dục

 

 

TT

 

TÊN TRƯỜNG

 

ĐỊA CHỈ

 

GIÁO VIÊN

 

ĐIỆN THOẠI

1

Mẫu giáo Búp Sen Hồng

Xã Bình Thuận

7


2

Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan

Xã Bình Thuận

10


3

Tiểu học Hà Huy Tập

Xã Bình Thuận

20  

4

Tiểu học Trần Quốc Tuấn

Xã Bình Thuận

20

 

5

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Xã Bình Thuận

36

 

6

THCS Hùng Vương

Xã Bình Thuận

53

 

 

 

7. Y tế

 

Trạm Y tế xã đạt được chuẩn Quốc gia giai đoạn 1.

 

 

Trạm y tế xã Bình Thuận có 01 bác sĩ, 05 Y sỹ, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế đủ đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. 

 

 

 

 

 

8. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 4.463ha. Trong đó được phân ra:   
- Đất nông nghiệp                                                        3.691,49 ha
  + Đất trồng cây hằng năm                                               652     ha
  + Đất trồng cây lâu năm                                              3.030,49  ha
- Đất lâm nghiệp                                                                       ha
  + Rừng tự nhiên                                                                       ha
  + Rừng trồng                                                                            ha
- Đất chưa sử dụng                                                                    ha
  + Đất bằng chưa sử dụng                                                          ha
  + Đất đồi núi chưa sử dụng                                                        ha       

 

 

 

 

9. Nông nghiệp

 

- Tổng diện tích đất gieo trồng: 3.802 ha.

 

 

- Trong đó trồng các loại cây sau:

 

 

TT

 

TÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

 

SỐ LƯỢNG/

 

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

SỐ HỘ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY

1

Cà phê

2.828 ha - 2,2/tấn/ha

2.039

2

Tiêu

200 ha - 2 tấn/ha

543

3

Cao su

38,1 ha - 2,5 tấn/ha

4
4 Lúa nước 316 ha - 6-7 tấn/ha 1.630
5 Ngô lai 250 ha - 5-6 tấn/ha 543

6

Các loại hoa màu ngắn ngày khác

86 ha

5.434

 

 

 

 

 

 

             - Chăn nuôi: 

 

 

TT

 

TÊN CÁC LOẠI VẬT NUÔI

 

SỐ LƯỢNG/

 

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

SỐ HỘ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY

1

Trâu, Bò

1.250 con

679

2

Heo

4.500 con

597

3

270 con

5

4

Gia cầm

2.540 con

2.445

5

31 tấn

200

6

Ong

300 đàn

5

 

 

 

 

+ Có 2 trang trại lớn:

 

 

- Trang trại bà Nguyễn Thị Oanh, thông Bình Minh 1, xã Bình Thuận.

 

- Trang trại bà Nguyễn Thị Thu, thông Bình Thành 2, xã Bình Thuận.

 

+ Các đại lý, cửa hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi, Thuốc thú y, thuỷ sản, phân bón

 

 

TT

 

TÊN

 

ĐỊA CHỈ

 

ĐIỆN THOẠI

 

GIỚI THIẾU

1

Công ty CP Nông dược Đại nông Hà Nguyên

Thôn Bình Minh 3

0500.6566939

Đại lý

 

10. Tiểu thủ công nghiệp:

 

- Sửa chữa cơ khí có 35 hộ hoạt động trong lĩnh vực này.

 

 

11. Hạ tầng

 

* Giao thông:

 

- Số km đường bộ: 31 km

 

- Các loại phương tiện di chuyển hiện nay ở địa phương: Xe ô tô, xe máy

 

 

 

 

* Điện:

 

- Hệ thống điện lưới tại địa phương (phủ hết các thôn, buôn): 23 thôn, buôn sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ dân được sử dụng.

 

 

* Bưu điện:

 

 

- Hệ thống liên lạc tại địa phương: trên 400 điện thoại cố định.

 

 

- Bưu điện văn hoá xã: Địa chỉ: Thôn Bình Minh 3 – xã Bình Thuận – Thị xã Buôn Hồ – Đắk Lắk.

 

 

12. Lĩnh vực khác:

 

 

a. Đầu tư: các lĩnh vực, ngành nghề kêu gọi đầu tư

 

 

- Huy động nguồn vốn để xây dựng nhựa hóa các tuyến đường Bình Thành đi Buôn Quắn, tuyến Buôn Quắn đi Buôn Pon, tuyến Bình Hòa đi Chà Là.

 

 

- Khuyến khích các ngành nghề mũi nhọn như chế biến cà phê, cơ khí.

 

 

b. Sản phẩm: các sản phẩm, thế mạnh đặc trưng

 

 

- Cà phê: sản lượng hàng năm 5.000 tấn.

 

- Tiêu: sản lượng hàng năm trên 500 tấn.

  

   Thông báo

 

 

Thông báo họp HĐND

Thông báo họp CCB   Quảng cáo
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

UBND Xã Bình Thuận
Địa chỉ: Xã Bình thuận - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thọai: 0500.3563186
© Thiết kế bởi Cisti Dak Lak